Quina és la nostra base?


Partim de la premisa que ens uneix la oposició a l’Estat i al Capitalisme, entenent que aquests dos engrenatges serveixen, en última instància, a interessos mercantilistes i de control social. Tampoc acceptem cap tipus de discriminació basada en la raça, el gènere, la identitat sexual o l’espècie. Això vol dir que no tenen cabuda actituds ni pràctiques que puguin ser considerades racistes, sexistes, homòfobes, transfòbiques o especistes.